Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
- Deze Algemene Voorwaarden en huisregels, hierna te noemen ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle gasten en hun bezoekers, hierna te noemen ‘gasten’ van Quinta de Verde, te Alfarrobeira 78A, in Boliqueime.
- Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van dezeAlgemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan gasten.
- De accommodaties zijn eigendom van en worden beheerd door Bart en Lisa (de familie) Zomerdijk, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
- Gasten dienen op het terrein van Quinta de Verde te allen tijde instructies van de beheerder op te volgen.
- Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Quinta de Verde zijn voor rekening van de gasten. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
- Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
- De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag (te beoordelen door de beheerder), met onmiddellijke ingang de toegang tot Quinta de Verde ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
- De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel eenvoudig kan aantonen.

RESERVERING EN BEVESTIGING
- De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via social media (WhatsApp, Facebook &Instagram) worden aangegaan.
- Na ontvangst van uw boeking stuurt Quinta de Verde, indien de plaats beschikbaar is, een bevestiging per e-mail.
- De minimum leeftijd om te kunnen boeken is 26 jaar.


BETALING
- Binnen 2 dagen na ontvangst van de door Quinta de Verde verzonden boekingsbevestiging dient een aanbetaling te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL25ABNA0431848378 ten name van L. Geurse onder vermelding van naam en reserveringsdatum.
- Mocht er onverhoopt na voornoemde 2 dagen niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
- Tot 15 dagen voor de geboekte aankomstdatum kan er kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 15 dagen voor de bevestigde aankomstdatum verliest u het recht op restitutie van de aanbetaling. Wij raden gasten aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
- Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
- Slechts na toestemming van de beheerder en na bijbetaling is het andere bezoekers toegestaan in de door de gast gehuurde accommodatie te overnachten.
- De actuele tarieven kunt u bij ons opvragen.

SLOT BEPALING      
- Wij vragen een borg van € 200,- en deze dient voor aankomst te worden voldaan. Borg wordt binnen 2 dagen terugbetaald na correcte oplevering van het huisje.
- Quinta de Verde kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van een eigenaar of familie en bij ziekenhuisopname van een eigenaar.
- Quinta de Verde is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties.
- Ondanks de goede zorgen van de beheerder(s), is het toch mogelijk dat een gast een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen dient u dit zo spoedig mogelijk persoonlijk aan een beheerder kenbaar te maken.
- De beheerder kan ten alle tijden na overleg met de gast van deze voorwaarden afwijken.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor typefouten op de website en foutieve informatie van onze zakelijke partners.
- Indien en voor zover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden inclusief huisregels nietig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand en wordt de nietige bepaling aldus geacht zodanig te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
- Voor gasten met de Nederlandse nationaliteit is de rechter in Rotterdam uitsluitend bevoegd.